Tìm
Banner
Tin Star Manufacturing Limited là một trong những hàng đầu Trung Quốc quảng trường tin hộp thiếc nhà sản xuất và cung cấp, chào mừng bạn đến mua giảm giá, giá thấp và các hộp thiếc vuông giá rẻ từ chúng tôi.
Sôcôla hình vuông lớn có thể
kích thước thiếc: 250x250x40mmH
vật liệu thiếc: 0,23mm
Sử dụng: ý tưởng quà tặng sô cô la
Hoàn thiện: vecni bóng hoặc vecni mờ
Bộ hộp thiếc vuông
Kích thước thiếc vuông nhỏ: 130x130x100mmH
kích thước thiếc vuông giữa: 147x147x122mmH
Kích thước thiếc vuông lớn: 165x165x149mmH
Hoàn thiện: vecni bóng hoặc vecni mờ