trà tin đồng hồ bàn

trà tin đồng hồ bàn
Chi tiết sản phẩm

Bao bì trà thiếc là một phần của cuộc sống sữa của người dân, đồng hồ thiếc làm việc độc đáo này được thiết kế để trang trí bàn và tổ chức lễ Giáng sinh.

tea tin desk clock 1.jpg

Đồng hồ bàn trà

tea tin desk clock 2.jpg

Bất kỳ tùy chỉnh trà tin đồng hồ yêu cầu thông tin, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi: julie.liu@tinstarbox.com hoặc gọi cho chúng tôi: 0086 0769-86519212.
Yêu cầu thông tin