Đồ trang trí

Đồ trang trí
Chi tiết sản phẩm

Quà thông minh với quả lụa ribbon và giấy được in với thiết kế logo cá nhân , 20 hộp thiếc bóng nhỏ vào một hộp hiển thị với bộ phận phân chia thẻ như hình ảnh dưới đây:

Đồ trang trí cây thông Giáng sinh 2.jpg

Hộp hình hộp hình quả bóng này có 4 điểm lõm trên đỉnh đáy thiếc để làm cho quả bóng thiếc nhỏ hoàn hảo và có bài hát nhấp chuột.


Đồ trang trí cây thông Noel 3.jpg

Chúng tôi là nhà máy sản xuất hộp thiếc ở Đông Quan của Trung Quốc, cung cấp hàng triệu hộp thiếc hình quả bóng nhỏ cho mùa lễ Giáng sinh, bất kỳ câu hỏi hộp thiếc tùy chỉnh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: julie.liu@tinstarbox.com    để biết thêm chi tiết.


Yêu cầu thông tin