Báo cáo thử nghiệm EN71

Mỗi năm theo yêu cầu của khách hàng, Tin Star Sản xuất Limited phải gửi các mẫu hộp thiếc sô cô la từ sản xuất hàng loạt để làm các xét nghiệm EN71 tại phòng thí nghiệm của SGS, Theo quy định, vật liệu sơn mài và thiếc được sử dụng phải tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu về an toàn của đồ chơi , loại thử nghiệm này cần khoảng 15 ngày làm việc và mỗi lần kết quả được thông qua, điều này khiến khách hàng của chúng tôi rất hài lòng với Tin Star của chúng tôi và giúp họ có được nhiều khách hàng hơn.

EN71 test reports


Bất kỳ yêu cầu hộp sô cô la thiếc, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi: julie.liu@tinstarbox.com