Báo cáo thử nghiệm kim loại nặng có thể trích xuất

Mỗi năm theo yêu cầu của khách hàng, Tin Star Sản xuất Limited phải gửi các mẫu hộp trà từ sản xuất hàng loạt để làm thử nghiệm kim loại nặng có thể chiết xuất tại phòng thí nghiệm của SGS, theo quy định bắt buộc, vật liệu sơn mài và thiếc được sử dụng phải tuân theo tiêu chuẩn châu Âu về thực phẩm hộp thiếc , loại thử nghiệm này cần khoảng 10 ngày làm việc và mỗi lần kết quả được thông qua, điều này khiến khách hàng của chúng tôi rất hài lòng với Tin Star của chúng tôi và giúp họ có được nhiều khách hàng hơn.

extractable heavy metal

Bất kỳ yêu cầu hộp trà, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: julie.liu@tinstarbox.com