Báo cáo thử nghiệm của FDA cho trà Tin

Mỗi năm theo yêu cầu của nhà cung cấp trà Canada DAVIDS TEA, chúng tôi phải gửi các mẫu sản xuất hàng loạt hộp trà tròn đến phòng thử nghiệm của SGS để kiểm tra FDA để đảm bảo tổng dư lượng chiết xuất từ lớp phủ hộp kín khí được sử dụng khi tiếp xúc với thực phẩm tham chiếu đến FDA 21 CFR 175.300 của Hoa Kỳ.

FDA test report for tea tin

FDA test report for round tea tin can

Bất kỳ yêu cầu hộp trà, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi: julie.liu@tinstarbox.com