Piggy Bank Tin Can Money Tin Box

Tin tuyệt vời là Tin Star gần đây đã làm một hộp thiếc hình con heo nhỏ dễ thương cho đồ chơi trẻ em, hộp thiếc hình con heo này có thể có lỗ đồng xu trên các thiết kế tác phẩm nghệ thuật hình con lợn dễ thương, hoàn hảo cho gói bánh quy và kẹo.

piggy bank tin can money tin box

Bất kỳ sở thích hộp thiếc tùy chỉnh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: julie.liu@tinstarbox.com