Báo cáo kiểm toán Sedex

Tin Star Sản xuất Limited đã thông qua trụ cột Sedex 4 một lần nữa vào đầu tháng 5 năm 2019, đây là lần thứ sáu chúng tôi thực hiện kiểm toán Sedex này kể từ năm 2014, bởi vì mỗi năm công ty kiểm toán cần kiểm tra lại nhà máy của chúng tôi để ủy quyền cho chúng tôi báo cáo kiểm toán mới của Sedex nếu chúng tôi vẫn đang cải thiện bản thân và đạt được yêu cầu kiểm toán của Sedex, điều đó khiến chúng tôi tự tin hơn để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn an toàn lao động. và chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cung cấp hộp thiếc chất lượng cao với thời gian giao hàng cho khách hàng trên toàn thế giới.

Sedex audit report


Vì vậy, bất kỳ yêu cầu hộp thiếc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: julie.liu@tinstarbox.com.